Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie pionowe i poziome dróg, garaży podziemnych, czy hal produkcyjnych, jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o bezpieczeństwie w wyżej wymienionych miejscach, ponieważ pełni role ostrzegawczą oraz informacyjną dla uczestników ruchu.

Na oznakowanie pionowe składają się znaki drogowe oraz tablice informacyjne. Bardzo ważne jest, aby były one wystarczająco dobrze widoczne dla kierowców, zarówno nocą jak i w dzień. Oprócz ustawienia ich w odpowiednim miejscu i zadbania o korzystne oświetlenie, ważne jest również wykonanie ich z trwałych materiałów, które przeciwdziałają rdzewieniu znaku, czy zacieraniu się napisów na nim widniejących.

Oznakowanie poziome również ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo, ponieważ pozwala ono na wyznaczenie stref ruchu, miejsc parkingowych oraz kierunku ruchu. Istotne jest, aby było ono doskonale widoczne, a przy tym trwałe i nie ulegało szybkiemu ścieraniu lub blaknięciu. Często stosuje się również elementy odblaskowe oraz grubowarstwowe, aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo w bardziej narażonych strefach.

Zobacz realizacje